Sürüm Notları

Sürüm Notları

Mesajgönderen TRSoft tarih Cum Eyl 28, 2007 12:08 pm

Katip Standart Paket sürüm notları..

1.8.0.8 ile 1.8.1.0 arasındaki farklar
  - Satış faturasındaki özel alanlar 10 adete çıkarıldı.
  - Çek banka takas işlemi eklendi.
  - Senet hatırlatma eklendi.
  - Stok hareketleri kısmında net fiyat hesaplama işlemi eklendi.
  - Faturalarda hem barkodlu hem barkodsuz aynı anda çalışabilme özelliği eklendi.
  - Yemek fabrikaları için modül altyapısı hazırlandı.
  - Yeni Merkez Bankası döviz kurları sitesinden dövizleri güncelleme sağlandı.
  - Açılışa bakım işlemi eklendi.
  - Hatırlatmalar ana ekranda taşındı.
  - Hızlı bilgi girişine döviz fiyatları eklendi.
  - Stok arama ekranında mevcut hanesinin küsürat sayısı ayarlandı.
  - Döviz kapalı faturası istenirse kasaya döviz olarak işleyebilir hale getirildi.
  - Faturalarda cariden çağrılan iskontoda düzeltmeler yapıldı.
  - Kredili Satışda toplu tahsilat bölümüne kasa entegrasyonu eklendi.
  - Kredil satış fatura raporunda stok grubuna göre rapor alma eklendi.
  - Senet arama ekranına asıl borçlu eklendi.
  - Stok sayım işleminin Kar/Zarar raporuna olan etkisi düzeltildi.
  - Hızlı sayım girişine barkoda göre ürün arama eklendi.
  - Hızlı sayım işleminde 0 girebilme özelliği eklendi.
  - Verilen Tekliflerde stokların döviz fiyatları çağırıldı.
1.8.0.7 ile 1.8.0.8 arasındaki farklar
  - Hızlı stok bilgi girişi eklendi.
  - Hızlı stok sayım işlemi eklendi.
  - Stok arama ekranında fiyat bilgilerinin görünmesi sağlandı.
  - Mükerrer barkod girişi kontrolü düzenlendi.
  - Stok kartından ulaşılan stok hareketleri ekranın yeni alanlar eklendi.
  - Stok kartından ulaşılan stok hareketleri listesini excele gönderme yenilendi.
  - Carinin kullanacağı stok fiyatını seçebilme özelliği eklendi.
  - Faturalarda stok kalemlerine kdv öncesi direk iskonto tutarı yazılabilmesi sağlandı.
  - Faturalarda düzeltme moduna geçmeden ürünler arasında gezinebilme özelliği eklendi.
  - Döviz güncellemelerindeki TCMB kaynaklı sorun düzeltildi.
  - Şirket seçimi ekranında çok kullanıcıda hata düzeltildi.
  - Alış faturalarından kasa entegrasyonunda açıklamaya cari ünvanı eklendi.
1.8.0.6 ile 1.8.0.7 arasındaki farklar
  - Gizli şirket seçiminde ajandadaki sorun giderildi.
  - Stok kartında 2.Birim katsayısına ondalık giriş yapılabilme özelliği eklendi.
  - İrsaliyede özel alanların sayısı 5'e çıkarıldı.
  - Kredili Satışa Toplu Tahsilat eklendi.
  - Siparişi Faturalarken Özel alanlarında aktarılması sağlandı.
  - Siparişi İrsaliyeye aktarırken Özel alanlarında aktarılması sağlandı.
  - Virman işlemindeki açıklamaya carilerin ünvanlarının otomatik aktarılması sağlandı.
  - Alış faturasındaki özel alanlar 5'e çıkarıldı.
  - Senet tahsilatı veya ödemesi yapıldığında kasa entegre hareketine cari ünvanı aktarıldı.
  - Toplu kasa raporu eklendi.(Kasa özet raporu)
  - Çek raporlarında sadece kendi çeklerim veya cirolanan çekler kıstası eklendi.
  - Sipariş aramasında grup alanı eklendi.
  - Yapısal düzenlemeler yapıldı.
  - Cari ekstre excel'e göndermede düzenlemeler yapıldı.
1.8.0.5c ile 1.8.0.6 arasındaki farklar
  - Banka modulü kullanıma sunuldu.
  - Senet modulü kullanıma sunuldu.
  - Stok kartından ulaşılan hareket dökümünde birim fiyat ve tutar eklendi.
  - Stok kartına 5 adet özel alan eklendi. Bu özel alanların faturaya otomatik aktarılması sağlandı.
  - İptal faturasını silmek için arama ekranında sağ tıklama menüsü eklendi.
  - Ağ ortamında fatura numaralarında oluşan karmaşa çözüldü.
  - Fatura stok kalemlerine iskonto yüzdesi yanında iskonto tutarı yazılabilmesi için 2 alan eklendi.
  - İrsaliye faturalama işleminde irsaliye açıklaması fatura açıklamasına aktarım sorunu çözüldü.
  - Tüm raporların başlığı için şirket bilgileri raporlara eklendi.
  - Hızlı Cari kartı açılırken aktif/pasif seçimi otomatik aktif hale getirildi.
  - Kredili Satış sözleşmesi, Ödeme Planı gibi raporlara kart bilgileri eklendi.
  - Çek işlemlerinde (tahsil,ödeme) kasaya işlenen hareketin açıklamasına cari ünvanı eklendi.
  - Verilen teklifde 3 olan özel alan sayısı 10'a yükseltildi.
  - Üretimde mükerrer hammadde kaydı yapılıp yapılmayacağı seçimi ayarlar bölümüne eklendi.
  - Alınan ve Verilen Sipariş ibareleri Alış ve Satış Siparişleri olarak değiştirildi.
1.8.0.5b ile 1.8.0.5c arasındaki farklar
  - Faturalardaki kuruş hane sayısı 5 den 7 ye yükseltildi.
  - Stok kartına Öiv %si eklenerek faturadan otomatik çağrılması sağlandı.
  - Satış Faturasına 5 Adet metin, 5 Adet tarih ve 2 adet açıklama için özel alan eklendi.
  - Ayarlar bölümüne yazdırılacak fatura kopya sayısı eklendi.
1.8.0.5 ile 1.8.0.5b arasındaki farklar
  - Alınan ve Verilen sipariş kalemlerine 10 adet tanımlanabilir özel alan eklendi.
  - Stok hareketleri dökümüne cari ünvanı eklendi..
  - Stok hareketleri arama ekranına cari ünvanı eklendi.
  - Cari hareketi işleme ekranında düzenleme yapıldı.
  - Bakiye listesinde Alacak için alt limit belirleme seçeneği eklendi.
  - Cari arama ekranında bakiyeler ızgara üzerinde de görünmesi eklendi.
  - Satış faturasındaki fatura numarası mükerrer girişi engellendi.
  - Fatura raporu tarih ve fatura no sıralamasına göre verildi.
  - Alış ve Satış faturalarında stok kalemlerinin üzerinde CTRL+B tuşu ile b.fiyat/adet özelliği eklendi.
  - Siparişe 10 adet özel alan eklendi.
  - Stok kartına Aktif/Pasif seçenekleri eklendi.
  - Tüm stok raporlarında ve stok aramada aktif/pasif kartlara göre işlem yapılması sağlandı.
  - Cari kartına aktif/pasif kart seçeneği eklendi.
  - Tüm cari raporlarında ve cari aramada aktif/pasif kartlara göre işlem yapılması sağlandı.
  - Kredili Satış Bul ekranıdan tüm liste çekilsin/çekilmesin seçeneği eklendi.
  - Satış faturasına ÖİV (Özel iletişim vergisi eklendi.)
  - Hatırlatmalar ekranında scrollbar kayma sorunu çözüldü.
  - Faturalardaki Özel Kod cari hareketlerine aktarılması sağlandı.
  - Kredili satış tahsilatında açıklama kasa hareketine otomatik geçmesi sağlandı.
  - Kredili satış taksitlendirme işlemlerinde elle müdehale yapıldığında taksitlendirilmemiş tutarı sol tarafda hesaplanmakta.
  - Kredili Satış kartı bul ekranındaki ızgara üzerinde bakiyenin görülmesi sağlandı.
  - Kredili satış hatırlatmalarına alt limit eklendi.
1.8.0.4c ile 1.8.0.5 arasındaki farklar
  - Cari kartına Vade Günü alanı eklendi. Satış faturasında vade tarihi günün tarihine vade günü eklenerek otomatik oluşturulur.
  - Çek vade listesi eklendi.
  - Kredili satış faturasında taksitlendirme yapılmış/yapılmamış kaydı düzenlendi.
  - Çek işlemleri ekranındaki dökümlerin excele gönderilmesi eklendi.
  - Çek raporlarına çekin verildiği cari ünvanı eklendi.
  - Satış Faturası kopyalam işlemi eklendi.
  - Fatura iptal seçeneği eklendi.
1.8.0.4b ile 1.8.0.4c arasındaki farklar
  - Cari ve Stok kodları değiştirildiğinde siparişde oluşan problem çözüldü.
  - Stok hareketlerinden direk fatura ulaşabilme imkanı sağlandı.
  - Stok kartı arama ekranında mevcut alanında küsürat hane sayısı ayarlanabilir yapıldı.
  - Program genelinde Ekstra ifadesi Ekstre olarak düzeltildi.
  - Kar Zarar analizinde maliyet hesabı ortalama veya son giren şeklinde seçmeli hale getirildi.
  - Çek hatırlatmaları geriye dönük uyarı verebilme özelliği eklendi.
1.8.0.4a ile 1.8.0.4b arasındaki farklar
  - Alınan Siparişlerde stok fiyat seçme olasılığı eklendi.
  - Çek Giriş/Çıkış raporu eklendi.
  - Yardım menüsüne Online Destek eklendi.
1.8.0.4 ile 1.8.0.4a arasındaki farklar
  - Alınan Siparişlere yazdırma seçeneği eklendi.
  - Alınan ve Verilen siparişere yetkili ismi eklendi.
  - Teklifden Siparişe aktarma işlemi eklendi.
1.8.0.3b ile 1.8.0.4 arasındaki farklar
  - Sipariş modülü kullanıma sunuldu.
  - Satış Faturası Ayarlarına döviz fiyatları otomatik çağrılsınmı ayarı eklendi.
  - Satış faturasında döviz fiyatları otomatik eklendi.
  - Genel iskonto döviz hesaplamasındaki hata giderildi.
  - Çek Hesap Numaraları IBAN numarası alacak şekilde uzatıldı..
  - Satış Faturası Ayarlarında otomatik döviz hesabına işle ayarı eklendi.
  - Alış Faturasına Tevkifat İşleme eklendi.
  - Verilen Tekliflere 3 Adet özel alan ekleme seçeneği yapıldı.
1.8.0.3a ile 1.8.0.3b arasındaki farklar
  - Stok kodu değiştirme işlemi eklendi.
  - Stok hareket fişi eklendi.
  - Ayarlar kısmına döviz ayarları eklendi.
  - Döviz güncellemesi seçmeli hale getirildi.
  - Faturalarda hangi döviz kurunun kullanılacağı seçmeli hale getirildi. (Alış-Satış kuru)
1.8.0.3 ile 1.8.0.3a arasındaki farklar
  - Tekliflerin dışarıya export edilmesi eklendi. (Pdf,excel,jpg)
  - Şirket bilgileri düzenlenmesine izin verildi.
  - Döviz satış faturası çıktısı alabilme işlemi eklendi.
  - T.C.Merkez Bankası döviz kurları güncelleme işlemi eklendi.
  - Ayarlara açılışta otomatik döviz kurları güncelleme eklendi.
1.8.0.2e ile 1.8.0.3 arasındaki farklar
  - Stok bakiye listesine detay rapor eklendi.
  - Cari iskonto alanına etkileyeceği iskonto türü eklendi.
  - Cari kartına otomatik iskonto uygulansınmı seçeneği eklendi..
  - Satış faturasına genel toplam sonrası iskonto eklendi...
1.8.0.2d ile 1.8.0.2e arasındaki farklar
  - Cari raporlarına Mutabakat Mektubu eklendi.
  - Ajandada 2010 tarihinden kaynaklanan sorun çözüldü.
  - Kısayol çubuğu kaydırma problemi çözüldü.
1.8.0.2c ile 1.8.0.2d arasındaki farklar
  - Üretimde Toplu Üretim Eksik Listesi eklendi.
  - Satış faturasında stok seviye uyarıları hatası düzeltildi.
  - Faturalaştırılan irsaliyeye ait fatura silindiğinde irsaliyenin tekrar faturalaştırılabilmesi sağlandı.
1.8.0.2b ile 1.8.0.2c arasındaki farklar
  - Alış ve Satış Faturalarında dövizlerin kuruş hane sayısı ayarlanabilir hale getilirdi.
  - Fatura Ayarlarına Döviz Hane Sayısı alanı eklendi.
1.8.0.2 ile 1.8.0.2b arasındaki farklar
  - Hızlı satış faturasında tartılı ürün barkodları için düzenleme yapıldı.
  - Çek bakım işleminde düzenleme yapıldı.
  - Kasa bağlantılarında oluşan sorun giderildi.
1.8.0.1 ile 1.8.0.2 arasındaki farklar
  - Faturalarda KDV dahil/hariç seçeneğinin boş geçilmesi engellendi.
  - Teklif faturalaştırma ve irsaliyeleştirme sırasında teklif detyaları görüntülendi.
  - Teklif arama ekranında teklif içerisindeki stokların görüntülenmesi sağlandı.
  - Toplu cari ekstrada filitreleme kıstasları çoğaltıldı.
1.8.0.0e ile 1.8.0.1 arasındaki farklar
  - Toplu cari ekstra raporu eklendi.
  - Teklif modülü kullanıma sunuldu.
1.8.0.0d ile 1.8.0.0e arasındaki farklar
  - Cari Bakiye listesinde Borçluların listesini raporlarken Alt Limit belirleyebilme özelliği eklendi.
  - Üretim Reçetesi raporunda hammaddelerin resimlerini ekleyebilme özelliği kullanıma sunuldu.
1.8.0.0c ile 1.8.0.0d arasındaki farklar
  - Cari kodu değiştirme işlemi eklendi.
  - Üretim Reçetesi çıktısında istenirse ana mamülün resmini ekleyebilme özelliği eklendi.
  - Üretim reçetesinde hammadde satırlarına Açıklama alanı eklendi.
  - Ana ekrana Kısayol Çubuğu eklendi.
  - Kdv İcmali raporuna Cari Kartı seçme özelliği eklendi.
  - Üretim reçetesi kopyalama işlemi eklendi.
1.8.0.0b ile 1.8.0.0c arasındaki farklar
  - Üretim reçetesinden seçilen stok kartının fiyatının otomatik gelmesi sağlandı.
  - Stok Kartından hangi fiyatın getireleceği program ayarları - üretim bölümünden seçmeli hale getirildi.
  - Üretim eksik listesi eklendi.
1.8.0.0 ile 1.8.0.0b arasındaki farklar
  - Kasa bakiyelerinin hesaplanmasında düzenlemeler yapıldı
  - Döviz tanımları ekranında kurların kuruş hanesi yükseltildi.
1.7.0.9 ile 1.8.0.0 arasındaki farklar
  - YTL->TL geçiş sürümü ..
1.7.0.8 ile 1.7.0.9 arasındaki farklar
  - Birden çok Cari hareketini ayna anda girmek için Cari Fişi eklendi..
  - Satış Faturasında 1 adet olan Özel alan tanımlama özelliği 5 adete çıkarıldı.
  - Üretim modülünde fiyatların kuruş hane sayısı seçilebilir hale getirildi.
  - Ayarlar bölümüne üretim için kuruş hane seçim alanı eklendi.
  - Stok miktar alanlarında küsürat hane sayısı ayarlanabilir hale getirildi.
1.7.0.7 ile 1.7.0.8 arasındaki farklar
  - Kar - Zarar Analizi raporunda düzenlemeler yapıldı
  - Satış Raporu eklendi.
  - Alış ve Satış Faturalarına İrsaliye No alanı eklendi.
  - İrsaliyelerden otomatik faturalaştırma sonrası faturanın açılması eklendi.
  - Gizli şirket açma ve seçme özellikleri eklendi.
  - Satış Faturasına Nakliye gideri eklendi.
  - Faturalarda en son kesilmiş fatura açılışda otomatik gelmesi sağlandı.
  - Üretim modülü kullanıma sunuldu.
  - Kredili Satış modülüne Bakım İşlemi eklendi.
  - Kredili Satış tahsilat ekranına açıklama alanı eklendi.
  - Hızlı Satış faturasında Kredi Kartı ile yapılan satışlar farklı kasaya seçeneği eklendi.
  - Ayarlar bölümüne hızlı satış kredi kartıyla yapılan satışlar için kasa seçimi eklendi.
1.7.0.6b ile 1.7.0.7 arasındaki farklar
  - Stok Ortalama Fiyat Listesi Excel export işlemi eklendi.
  - Cari Virman işlemi eklendi.
  - Cari ve Stok için Yılsonu devir işlemi eklendi.
  - Ajandada tamamlanan görevlerin ekrana gelmesi engellendi.
  - Stok devir miktarlarından oluşan hesaplama sıkıntısı düzeltildi.
  - Hızlı Satış Modülü eklendi. (Marketler için)
  - Kdv icmali raporu eklendi.
  - Kar-Zarar Analizi eklendi.
  - Sms gönderim raporu eklendi.
  - Satış Faturasına Tevkifat Kdvsi eklendi.
  - Kredili Satışa Tüm Ödeme Listesi eklendi.
1.7.0.6 ile 1.7.0.6b arasındaki farklar
  - Alış Faturasına Açıklama alanı eklendi..
  - Kendi Çekim Ödeme ve İptal işlemleri eklendi..
  - Kredili Satış otomatik taksit hatırlatma işlemi opsiyonel haline getirildi.
  - Vadesi gelen çekler otomatik hatırlatma işlemi opsiyonel hale getirildi.
1.7.0.5d ile 1.7.0.6 arasındaki farklar
  - Çek Modülü ile Cari Modülü arasındaki entegrasyon düzeltildi..
  - Alış ve Satış faturalarında kalem iskontoları alanına ondalık iskonto ekleme imkanı yapıldı.
1.7.0.5c ile 1.7.0.5d arasındaki farklar
  - Stok Kartı aramada "Tüm Liste Çekilsin" seçeneği eklendi.
1.7.0.5b ile 1.7.0.5c arasındaki farklar
  - Alış ve Satış faturalarındaki iade faturası seçeneği düzenlendi..
1.7.0.5a ile 1.7.0.5b arasındaki farklar
  - Ayarlar bölümüne stok fiyatları kuruş hane sayısı bölümü eklendi.
  - Stok kartında fiyatlar bölümü seçilen kuruş hane sayısına göre ayarlandı.
1.7.0.5 ile 1.7.0.5a arasındaki farklar
  - Kredili Satış Fatura Raporları eklendi..
  - Toplu Sms gönderme kısmına Kredili Satış Kartından bilgi alma eklendi..
1.7.0.4 ile 1.7.0.5 arasındaki farklar
  - Kredili Satış Modülü eklendi..
  - Cari Hareketlerindeki sıralama değiştirildi.
1.7.0.3 ile 1.7.0.4 arasındaki farklar
  - Sms altyapısı değişti.
  - Kredili satış modülü altyapısı oluşturuldu
  - Faturada otomatik kalem satırı açıldı.
  - Faturalarda düzenleme yapıldı.
  - Faturadan tahsilat yapıldığında kasa bağlantısı yapıldı.
1.7.0.2 ile 1.7.0.3 arasındaki farklar
  - İrsaliye Modülü Eklendi...
  - Satış faturasından kasa bağlantısı eklendi.
  - Alış faturasından kasa bağlantısı eklendi.
  - Cari Hareketlerinden kasa bağlantısı eklendi..
  - Faturalardaki kuruş haneleri isteğe bağlı olarak seçim sağlandı..
  - Tüm şirketleri yedekleme menüsü eklendi..
1.7.0.1 ile 1.7.0.2 arasındaki farklar
  - Programın ana ekranına Ajanda,takvim ve hatırlatmalar eklendi.
  - Çek modülü kullanan müşterilerimiz için hatırlatma bölümünde çek vadelerine göre otomatik uyarma sistemi konuldu.
  - Toplu Cari Hareketinde Hareket Tipi Default olarak Nakit gelmesi ayarlandı.
  - Tüm ızgara tabloları ayarlanabilir hale getirildi.
  - Girilmesi zorunlu alanlar farklı renge boyanarak dikkat çekmesi sağlandı.
  - Cari kartından direkt Cari Hareketi işlenebilme özelliği eklendi.
  - Kasa hareketlerinde sıralama tarihe göre yapıldı..
  - Faturalarda kuruş ayarları yapıldı..
1.7.0.0 ile 1.7.0.1 arasındaki farklar
  - Ayarlar bölümüne default kasa seçimi konuldu.
  - Kasa Hareketlerinde Yeni hareket açıldığında default kasa gelmesi sağlandı.
  - Toplu cari hareketlerine günün tarihi otomatik olarak eklendi.
  - Şirketler Arası Cari ve Stok Kartları Transferi eklendi.
1.6.0.8 ile 1.7.0.0 arasındaki farklar
  - Modüler Yapıya Geçildi.
  - Install işlemi programa dahil edildi.
  - Çek modülü eklendi.
1.6.0.7 ile 1.6.0.8 arasındaki farklar
  - Sms menüsüne Gönderim raporu eklendi.
  - Çek/Senet altyapısı veritabanına işlendi.
1.6.0.6 ile 1.6.0.7 arasındaki farklar
  - Genel düzenlemeler yapıldı.
1.6.0.5 ile 1.6.0.6 arasındaki farklar
  - Stok Kartlarına birden çok resim ekleme - önizleme - gerçek boyutta izleme eklendi..
  - E-Posta gönderme seçeneği eklendi..
1.6.0.4 ile 1.6.0.5 arasındaki farklar
  - Satış Faturasında CTRL+F9 ile cari kartına daha önceden kesilmiş aynı ürünün bilgilerine ulaşma ekranı eklendi..
1.6.0.3 ile 1.6.0.4 arasındaki farklar
  - Faturada Barkod ve katsayıları 1-2-3 adete çıkarıldı..
1.6.0.2 ile 1.6.0.3 arasındaki farklar
  - Sms Hesabı açma ve Sms gönderme eklendi..
  - Cep Telefon numaralarını düzeltme eklendi.
  - Zemin resmi değiştirildi..
1.6.0.1 ile 1.6.0.2 arasındaki farklar
  - Stok Ortalama Fiyat listesinde Şirket,Gire,Çıkan,Devir alanları eklendi.
  - Satış Faturasında fiyatlar gelsin/gelmesin seçeneği ayarlara eklendi.
  - Cari hareketine Hızlı Cari KArtı açma eklendi..
  - Satış Faturasına Fatura Altı açıklama alanı eklendi.
  - Satış Faturası yazıdırlırken Dövizde yazıya çevrildi. TUTARDV-TUTARCNT
  - Raporlar menüsüne Rapor düzenle formu eklendi.
  - Otomatik yedekmele eklendi..
  - Silinen Kayıtların takibi için Silinen Kayıt Raporu eklendi..
  - Satış Faturasına ÖTV eklendi.
1.6.0.0 ile 1.6.0.1 arasındaki farklar
  - Servise Yeniden Hesaplama eklendi..
1.5.0.3 ile 1.6.0.0 arasındaki farklar
  - Kasa Hareketlerinde gruplandırma konuldu.
  - Kasa hareketleri grup tanımlama ekranı yapıldı.
  - Kasa raporlarında Kasa Raporu adında genel rapor eklendi.
  - Cari Hareketlerinde İşlem öncesi ve sonrası bakiye izleme
1.5.0.2 ile 1.5.0.3 arasındaki farklar

  - Satış Faturasında stok kalemlerinde satış fiyatları seçme eklendi..
1.5.0.1 ile 1.5.0.2 arasındaki farklar
  - Satış Faturasında stok kaleminde CTRL+K ile KDV ayırma işlemi
  - Satış Faturasında tahsilat ekranı
  - Satış Faturası dizaynında farklı KDV toplamları
1.5.0.0 ile 1.5.0.1 arasındaki farklar
  - Ana formda kısayol tuşları

Daha eski sürüm notları burada yayımlanmamaktadır...
Lütfen Forum Kurallarını Okuyalım ve Uyalım

|^^^^^^^^^^^^\ ||\
| Hizmet Kervanı | ||""|""\____
| _____________ l | |__|__|__| )
(@!)!(@)"""""**|(@) (@)****|(@)
Kullanıcı avatarı
TRSoft
Admin-Programcı
 
Mesajlar: 79
Kayıt: Pzt Eyl 04, 2006 6:02 pm
Konum: Konya

Dön Standart

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir

cron